จองตอนนี้
แช่น้ำแร่ร้อน กิจกรรม Xtreme กิจกรรมนันทนาการ ห้องประชุมและสถานที่จัดงาน นวดแผนไทย
W กิจกรรมวอล์คแรลลี่
ย้อนกลับ

แชร์:

Walk Rally Camp (Ninja Camp)
ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ กาญจนบุรี

Walk Rally คืออะไร

คือ กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคลและองค์กรแนวใหม่ที่พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
โดยสอนให้ผูเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนรู้จักคิด รู้จักทำ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

ลักษณะของ Walk Rally
เป็นกิจกรรมพัฒนาบุคคลภาคสนามที่รวบรวมทั้งความสนุกสนา ความตื่นเต้น ความท้าทาย การผจญภัย และการเรียนรู้ที่จะหาคำตอบให้กับตนเอง
โดยผสมผสานกิจกรรมการละลายพฤติกรรมต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมบริหาร กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

 

Walk Rally ให้อะไรกับองค์กรคุณ

 • เกิดการพัฒนาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคี
 • องค์กรแก้ไขปัญหาได้ด้วยทีมงาน
 • สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับองค์กร

 

Walk Rally ให้อะไรกับทีมงาน

 • เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน
 • ฝึกการรับฟัง การแสดงความคิดเห็น และการยอมรับเหตุผลของกันและกัน
 • ฝึกการช่วยเหลือเกื้อกูล การประนีประนอม และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
 • ได้เรียนรู้ขั้นตอน ทัศนคติ และปรัชญาการทำงานเป็นทีม

 

Walk Rally ให้อะไรกับแต่ละบุคคล

 • รู้จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข
 • รู้จักปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 • รู้จักแก้ปัญหา และตัดสินใจ โดยใช้ไหวพริบปฏิภาณ
 • ฝึกให้เคารพกฎ กติกา และการบริหารเวลา
 • รู้จักการสร้างบรรยากาศให้กับส่วนรวม

 

โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ
ด้วยมองเห็นความสำคัญของกิจกรรม Walk Rally โรงแรมฯ จึงได้จัดสรรเนื้อที่กว่า 50 ไร่สำหรับกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ และเป็นแห่งแรกในจังหวัดกาญจนบุรี

ฐานกิจกรรม Walk Rally กว่า 20 ฐาน อาทิ สะพานเชือก ใยแมงมุม จิ้งจอกเหิรฟ้า ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีมาตรฐาน
พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ครบครัน และทีมงานทีมงานที่เอาใจใส่และเป็นกันเอง

 

สถานที่ตั้ง
โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย เขตอำเภอไทรโยค ด้วยระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 190 กิโลเมตร
ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งตามเส้นทางกาญจนบุรี - ทองผาภูมิ

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงแรมฯ มีห้องประชุม 3 ห้อง ที่มีขนาดสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 30 - 250 ท่าน พร้อมอุปกรณ์การประชุม และยังพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
เช่น สวนน้ำพร้อมสไลเดอร์ สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล โต๊ะปิงปอง เป็นต้น

ทางโรงแรมฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เช่น แคมป์ไฟ ขี่ช้าง - ล่องแพ ตกปลา และสนามกอล์ฟบริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมฯ อีก 3 แห่ง
ไว้บริการท่านและหมู่คณะในราคาพิเศษ

แกลอรี่
กีฬา Xtreme

นโยบายของโรงแรม สมัครงาน ความเป็นส่วนตัวและนโยบายเว็บไซต์ SITEMAP

ติดต่อเรา

โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ
(Jungle Resort)

74/12 หมู่ 4, Tha Sao,
Sai Yok กาญจนบุรี ประเทศไทย.
โทร: (66 83) 242-1120,1125

(สำนักงานการจองห้องพัก)

1054/4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, ราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400, ประเทศไทย
โทร: (66 2)251-7828, (66 2)251-7096
แฟ็กซ์: (66 2)255-2350, (66 2)251-9602
เว็บไซต์: www.riverkwaivillagehotel.com

CHECK IN

ก่อน 6 โมงเย็น

ถ้าท่านเดินทางมาถึงช้าโปรดแจ้งให้เราทราบที่
info@riverkwaivillagehotel
อย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า

สมัครรับข่าวสาร

รับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ
ซึ่งพิเศษสำหรับสมาชิกของเรา